Hva koster det?

Her er et eksempel på hva det vil koste å bygge på Ytterøy.

 

Hva koster det?

Tomt 250 000
Grunnarbeid, tomt 200 000
Grunnmur 150 000
Bolig 1 850 000
Dokumentavgift 6250
Tinglysingsgebyr 525
Oppmåling, matrikkelbrev 14 100
Byggesaksgebyr 11 100
Dispensasjonsgebyr* 1740
Gebyr ansvarsrett** 0
SUM 2 438 715
Egenkapital 500 000
Salg bruktbolig 400 000
REST Å LÅNE 1 583 715